وضعیت اقتصادی و کارایی کودها

وضعیت اقتصادی کنونی نیز بهبود کارایی مصرف کود جنگل را به نفع کشاورزان خواهد کرد. قیمت بالای نفت و درگیری در اوکراین از جمله عواملی هستند که به قیمت بالای کود کمک می کنند.

تولید آمونیاک (منبع مهم کود نیتروژن) و کود زیستی مایع در اروپا در حال کاهش است، زیرا روسیه صادرات گاز طبیعی را کاهش می دهد.

کودهای نیتروژنی برای مدتی گران و کمبود خواهند داشت. استفاده بهینه از آنچه در حال حاضر در دسترس است برای کشاورزان منطقی اقتصادی خواهد بود و در عین حال در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نقش دارد.

اهداف کاهش انتشار مشخص شده برای استفاده از کود نانو کانادایی منجر به کمبود مواد غذایی و ناامنی غذایی نخواهد شد.

کانادایی ها به طور کلی – و کشاورزان به طور خاص – باید برای مقابله با کود شیمیایی اوره چالش های ناشی از تغییرات آب و هوایی تغییر کنند.

در بسیاری از موارد، ما توانایی کاهش مثبت انتشار گازهای گلخانه ای را بدون ایجاد اختلال در تولید محصولات کشاورزی داریم. امروزه کشاورزانی وجود دارند که این کار را با بهینه سازی مصرف کود انجام می دهند.

در آب و هوای امروزی، اتخاذ برخی از این شیوه ها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای منطقی اقتصادی است.

تغییر می تواند دلهره آور باشد، اما بسیار مهم است که ما یک بحث مستدل در مورد آنچه که اکنون و در آینده می توانیم انجام دهیم، داشته باشیم. بحث دو قطبی کنونی سازنده نیست.

رویکرد سیاست کانادا برای دستیابی به کاهش انتشار اکسید نیتروژن از تولید محصولات کشاورزی، تشویق به استفاده از روش‌های 4R است، نه مشخص کردن کاهش مصرف کود. تلاش های آموزشی برای کاهش مصرف بیش از حد نیتروژن در حال انجام است.

علاوه بر این، صندوق اقدام در مزرعه دولت کانادا به گروه‌های صنعتی بودجه‌ای برای همکاری با کشاورزان برای افزایش پذیرش شیوه‌های 4R که مدیریت کود را بهبود می‌بخشد، ارائه کرده است. این برنامه های اشتراک هزینه داوطلبانه هستند.

 • منابع:
  1. Plans to Cut Fertilizer Emissions Will Not Threaten Food Security
 • تبلیغات: 
  1. با ۷ مهارت ساده به موفقیت برسید
  2. کسب درآمد میلیاردی توسط خانمهای خانه دار
  3. قیمت جدید و باورنکردنی چوب در بازار تهران
  4. واردات چوب به ایران متوقف شد