پوشیدن پوشاک زنانه تهران سبب مرگ 5 نفر از یک خانواده شد

تحقیقات ما نشان می‌دهد که زنان فقط برای شیک بودن پوشاک زنانه تهران نمی‌پوشند، یا وقتی صحبت از فریب دادن مردان به میان می‌آید، از یکدیگر پیشی می‌گیرند. آنها همچنین برای زنان دیگر لباس می پوشند.

اما نقل قول وینتور برخی از تفاوت‌های ظریف را که در لباس‌هایی که زنان با در نظر گرفتن دوستان، همکاران و آشنایان زن انتخاب می‌کنند، نادیده می‌گیرد. این فقط در مورد بهتر لباس پوشیدن نیست. در واقع، من و همکارانم متوجه شدیم که زنان می‌توانند با عامل دیگری برانگیخته شوند.

آزمایشگاه روانشناسی اجتماعی من به بررسی این می پردازد که چگونه زنان در روابط اجتماعی خود با زنان دیگر هدایت می شوند. با همکارانم، اشلی ام. رنکین، دانشجوی فارغ التحصیل ایالت اوکلاهاما و استفانی نورثور، دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی آریزونا، اخیراً در مورد انتخاب مد زنان مطالعه کردم.

البته، هم آقایان و هم خانم‌ها در انتخاب لباس‌هایشان به نگرانی‌های مختلفی توجه می‌کنند: هزینه، تناسب، مناسبت.

تحقیقات روان‌شناختی موجود در مورد انتخاب لباس‌های زنان، بر نحوه لباس پوشیدن زنان برای مردان متمرکز است آرایش، کفش و رنگ‌هایی که برای تحت تأثیر قرار دادن جنس مخالف انتخاب می‌کنند.

اما ما یک سوال متفاوت مطرح کردیم: زنان چگونه می توانند برای زنان دیگر لباس بپوشند؟ بیش از یک قرن است که روانشناسان به رقابت بین مردان علاقه مند بوده اند. تنها در چند دهه گذشته محققان به طور جدی شروع به بررسی نحوه رقابت فعال زنان با یکدیگر کرده اند.

رقابت لزوماً خوب نیست. مانند مردانی که با یکدیگر رقابت می کنند، زنان نیز می توانند نسبت به زنان دیگری که با آنها رقابت می کنند، پرخاشگر باشند. اما به ندرت از نوع فیزیکی است.

در عوض، دانشمندان علوم اجتماعی مانند جویس بننسون، کاج بیورککویست و نیکول هس نشان داده اند که زنان بیشتر مستعد تکیه بر طرد اجتماعی و شایعات مخرب شهرت هستند.

بنابراین ما تعجب کردیم: آیا زنان همیشه پوشاک زنانه تهران می پوشند برای کاهش احتمال اینکه زنان دیگر به دنبال آنها بروند؟