پسته تازه تره بار مفید برای رفع لکنت زبان کودکان

مطالعات اپیدمیولوژیک و بالینی نتایج مثبت مربوط به مصرف آجیل درختی را نشان داده است. در اینجا، ما تولید، مواد مغذی، ترکیبات فیتوشیمیایی و روندهای تحقیقاتی نوظهور در مورد مزایای سلامتی مغز پسته را بررسی می کنیم.
پسته منبع خوبی از پروتئین، فیبر، اسیدهای چرب تک غیراشباع، مواد معدنی و ویتامین ها و همچنین کاروتنوئیدها، اسیدهای فنولیک، فلاونوئیدها و آنتوسیانین ها است.
پلی فنول های موجود در پسته تازه تره بار نقش مهمی در اثر آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی دارند، همانطور که در شرایط in vitro و in vivo از طریق مطالعات حیوانی و آزمایشات بالینی نشان داده شده است.
پتانسیل ضد میکروبی و ضد ویروسی پلی فنول های پسته نیز ارزیابی شده است و می تواند به غلبه بر مقاومت دارویی کمک کند. مصرف پسته ممکن است در عملکرد شناختی نقش داشته باشد و با تعدیل مثبت میکروبیوتای روده انسان و اثرات مفیدی بر سلامت پوست مرتبط است.
عصاره های پلی فنول پسته ممکن است بر آنزیم های دخیل در تنظیم گلوکز و بنابراین دیابت نوع 2 تأثیر بگذارد. در مجموع، این داده ها مزایای سلامتی گنجاندن پسته تازه تره بار در رژیم غذایی را نشان می دهد. مطالعات بیشتری برای بررسی مکانیسم های درگیر مورد نیاز است.
درخت پسته خزان کننده است و در آب و هوای خشک و شرایط نامناسب خاک رشد می کند. گیاهان پسته با مناطق بیابانی و نیمه بیابانی مناطق معتدل و نیمه گرمسیری سازگاری بسیار خوبی دارند.
اگرچه این گیاهان با طیف وسیعی از انواع مختلف خاک سازگار هستند، اما این گیاهان لومی شنی نسبتا عمیق، سبک یا خشک با محتوای آهک بالا را ترجیح می دهند. واکنش رشد گیاه پسته تازه تره بار به آبیاری با آب سخت عالی است و گیاهان به شوری آب و خاک متحمل هستند.
بررسی اخیر کارایی آنها در استفاده از آب برای کشت نشان می دهد که درختان پسته در شرایط خشکسالی زنده می مانند و عملکرد به طور قابل توجهی تحت تأثیر محدودیت های کم آبیاری متوسط و زمان بندی مناسب در طول فصل رشد قرار نمی گیرد.
این نکته قابل توجه است، زیرا یکی از جنبه های پایداری که اغلب در ارتباط با کشاورزی مطرح می شود، استفاده از آب است، به ویژه در مناطق نیمه خشک.