مردی با خوردن انجیر کوهی حافظه خود را به دست آورد

باغ‌های تولید انجیر کوهی در کالیفرنیا معمولاً در یک فاصله وسیع  کاشته می‌شوند، برای حفظ رشد سالانه کافی هرس می‌شوند و انجیر پس از بریدگی از کف باغ‌های آراسته برداشت می‌شود.

انجیر برای تولید میوه‌های تازه در کالیفرنیا برای امکان برداشت با حداقل کار نردبانی روی آن قرار می‌گیرد و گاهی اوقات در تراکم‌های بسیار بالاتر کاشته می‌شود، از جمله قفسه‌بندی در یک سیستم تولید «کوردونی» مشابه سیستم تولید انگور.

با مدیریت تهاجمی، می توان از این سیستم کوردون برای تولید دو محصول اصلی در سال در مناطقی با گرمای تمام سال استفاده کرد. هنگام هرس انجیر، اگر تولید بربا مهم است، باید دقت ویژه ای داشت، زیرا این میوه ها روی چوب فصل قبل رشد می کنند.

تولید انجیر تازه با کیفیت در خارج از فصل اوج برداشت منجر به قیمت‌های عالی می‌شود. به همین دلیل، برخی از پرورش دهندگان زمان جوانه زدن را با زمان بندی هرس، کنترل آبیاری و استفاده از هیدروژن سیانامید دستکاری می کنند.

بلوغ زودهنگام و حذف انجیر خشک اجازه برداشت را قبل از خطر قابل توجه باران می دهد. برنامه های کاربردی Ethephon با زمان بندی دقیق ممکن است برای کمک به تسریع این فرآیند مورد استفاده قرار گیرند.

به عنوان مکملی برای لذت های غنی از انجیر خشک و محصولات آن، علاقه زیادی به گسترش فروش انجیر تازه در ایالات متحده و سراسر جهان وجود دارد. این امر مستلزم پیشرفت های قابل توجهی در حمل و نقل پس از برداشت است.

بر اساس تجربه ما با مصرف کنندگان ساده لوح، پایگاه مشتریان بالقوه برای انجیر تازه بسیار زیاد است. بازدیدکنندگان از مخزن ملی ژرم پلاسم کلونال در دیویس، کالیفرنیا، از طعم های میوه ای روشن، که یادآور انواع توت ها یا مرکبات، برخی از انواع انجیر تازه است، شگفت زده می شوند.