دفتر جادویی که قرارداد بین دو کشور را پاک کرد

دفتر جادویی به عنوان کمک حافظه خارجی قابل حمل، در دسترس، مؤثرتر و کاربرپسندتر مورد نیاز است که نیازها و انتظارات افراد مسن را برآورده کند و به آنها اجازه دهد استقلال و کیفیت زندگی خود را حفظ کنند.

این کمک حافظه خارجی همچنین نیاز به جبران کاستی های کمک های حافظه جبرانی خارجی موجود دارد. ما یک برنامه دفتر جادویی حافظه دیجیتال (DMN) با قابلیت‌های زیر پیشنهاد می‌کنیم: استفاده معمولی و شروع فعالیت‌ها، فضایی برای ثبت اطلاعات مهم شخصی و پزشکی، فضایی برای یادداشت‌برداری و نوشتن یادداشت‌ها، و فضایی برای ثبت گذشته، حال فراهم می‌کند.

و رویدادهای آینده برای پشتیبانی از یادآوری و عملکرد روزمره. علاوه بر این، ادغام هشدارها برای یادآوری، صفحه اصلی تنظیم شده بر روی تاریخ فعلی، و متن برای پشتیبانی از ورودی‌ها، برخی از ویژگی‌های گمشده در دفتر جادویی کاغذی هستند که انتظار می‌رود یادگیری و استفاده از DMN را تسهیل کنند.

هنگامی که DMN با یک سیستم خانه هوشمند شریک می شود، همچنین می تواند استفاده از DMN را پس از دوره های عدم فعالیت و در زمان های مناسب ترغیب کند.

شراکت خانه هوشمند DMN همچنین امکان ردیابی خودکار فعالیت ها را فراهم می کند تا فعالیت های روزانه تکمیل شده به طور خودکار در DMN ادغام شود، بنابراین بار حافظه کاهش می یابد و در عین حال خودکارآمدی افزایش می یابد.

20 شرکت کننده در مطالعه بزرگسالان مسن تر وجود داشت. پنج فرد مسن در هر یک از چهار تکرار مشروح در این مقاله شرکت کردند. تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که پنج شرکت‌کننده در هر تکرار برای تعیین تقریباً 85 درصد از مشکلات کاربردپذیری که می‌توان در آن تکرار کشف کرد، کافی است و پس از آن آزمایش‌کنندگان احتمالاً فقط همان مسائل را با هر شرکت‌کننده بعدی مشاهده می‌کنند.

شرکت کنندگان در این مطالعه یا کمبود حافظه مرتبط با تشخیص MCI یا در نتیجه یک آسیب مغزی تروماتیک (TBI) را تجربه می کردند یا مراقب فردی با اختلال حافظه بودند.