خرید سیب درختی در مرز عراق به دلیل ازدحام مردم متوقف شد

مصرف یک سیب درختی در مرز عراق در هر روز شما را از دکتر دور نگه می دارد. همه ما با این قصیده برخورد کرده ایم. اما نگرانی این است که کدام سیب قرمز یا سبز؟

سیب های گوشت قرمز به دلیل محتویات قابل توجه آنتوسیانین مورد توجه قرار گرفته اند. برای ارائه شواهد تجربی کافی در مورد ترکیب فنلی و ظرفیت آنتی اکسیدانی قوی آنها، سه رقم گوشت قرمز از سین کیانگ، P.R. چین و یک رقم از ایالات متحده مورد ارزیابی قرار گرفتند.

برای مقایسه، دو رقم تجاری گوشت سفید نیز گنجانده شد. در نمونه‌های گوشت، محتوای فنل‌ها (کل فنل‌ها، فلاونوئیدها، فلاوانول‌ها و آنتوسیانین‌ها) و فعالیت آنتی‌اکسیدانی برای واریته‌های گوشت قرمز به‌طور معنی‌داری بیشتر از واریته‌های گوشت سفید بود.

پروفایل فلاونوئیدی نیز بین انواع گوشت قرمز و سفید متفاوت است. در میان گونه‌های سیب درختی در مرز عراق گوشت قرمز، «خرچنگ رابرتز» دارای بالاترین میزان فنل کل، فلاونوئیدها و آنتوسیانین‌ها و همچنین قوی‌ترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی بود، در حالی که «زیاهونگرو» کمترین سطح فنولیک کل و فلاونوئید و ضعیف‌ترین فعالیت را داشت.

تجزیه و تحلیل HPLC نشان داد که ترکیبات فنلی فردی به طور قابل توجهی در بین انواع گوشت قرمز متفاوت است. این نتایج نشان می دهد که سیب های گوشت قرمز منبع امیدوار کننده ای از آنتی اکسیدان ها برای تغذیه انسان هستند.

در یک محیط بسیار اکسیداتیو، بسیاری از فرآیندهای درگیر در متابولیسم ممکن است منجر به استرس اکسیداتیو شوند. به طور خاص، بیماری های قلبی عروقی و سرطان می توانند از استرس اکسیداتیو، آسیب رساندن به مولکول های زیستی مانند DNA، لیپیدها و پروتئین ها ناشی شوند.

مولکول های آنتی اکسیدان می توانند اکسیداسیون را مهار کنند، در نتیجه پیشرفت بسیاری از بیماری های مزمن و پراکسیداسیون لیپیدی را به تاخیر می اندازند. میوه ها و سبزیجات حاوی مواد شیمیایی گیاهی مختلف با فعالیت آنتی اکسیدانی هستند که می توانند از بدن انسان در برابر واکنش های اکسیداسیون سلولی محافظت کنند.

یک دسته اصلی از فیتوکمیکال‌ها که معمولاً در چنین محصولاتی یافت می‌شوند، فنولیک‌ها هستند. این ترکیبات دارای خواص آنتی اکسیدانی قوی هستند که آنها را قادر می سازد رادیکال های آزاد را از بین ببرند، اتم هیدروژن را اهدا کنند، یون های فلزی را کلات کنند، واکنش های زنجیره ای رادیکال را بشکنند و اکسیژن را در شرایط in vitro و in vivo خاموش کنند.